ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
อำเภอท่าวุ้ง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559   08:00 - 8 พฤศจิกายน 2560   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้งได้เปิดบริการ สอนย้อมผ้าดำ และการทำริบบิ้นดำ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตอำเภอท่าวุ้ง ณ กศน.อำเภอท่าวุ้ง

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...