ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 12 มกราคม 2559   08:00 - 12 มกราคม 2565   10:30

วันที่ 27  ธันวาคม 2558  ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  จัดกิจกรรม  แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ประจำปี 2558 ในระดับประถมศึกษา ในงานประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
 
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...