ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
การเรียนรู้รายวิชา เทคนิคการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว กศน.ตำบลลาดสาลี่
วันที่ 10 มกราคม 2559   08:00 -   08:00
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...