ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,337)
        สื่อ (109)
        สมาชิก (544)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   พัฒนาบุคลากร
       พัฒนาบุคลากร (1)
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
       กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริย... (1)
   กิจกรรมเชิงรุก ปี 2557
       กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (... (1)
       กศน.สามโก้ เคลื่อนที่ 57 (1)
       จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มงคลธ... (1)
       จังหวัดเคลื่อนที่ ต.คลองพ... (1)
       จังหวัดเคลื่อนที่ ต.วังน้...
       จังหวัดเคลื่อนที่ ต.รำมะส... (1)
       จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ไชโย ...
   อาเซี่ยนศึกษา
       10 ประเทศอาเซี่ยน (10)
   แหล่งเรียนรู้
       (1)
   ประชาสัมพันธ์
       เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง คร... (1)
       ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียน... (1)
       จังหวัดเคลื่อนที่ (1)
       โครงการประกวดห้องสมุดมีชี... (1)
       งานพันธุ์ข้าวไทยอ่างทอง (... (1)
   โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา ...
       รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้ว... (1)
       รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้ว... (1)
       รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้ว... (1)
       รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้ว... (1)
       รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้ว... (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ...
       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25...
       จังหวัดเคลื่อนที่อ.ป่าโมก (1)
       วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (1)
       มุมหนังสือดีน่าอ่าน (1)
       มุมอาเซี่ยน (1)
       กิจกรรม "อ่านสนุก ปลุกจิ... (1)
       ค่าย "SUMMER ENGLISH CA... (1)
   สื่อ
       การทำนา (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,092
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ภาพแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มาตุภูมิแห่งหัวใจ          หวานรักปาท่องโก๋  
        นิทานอมตะแสนสนุก          ซาลามัต ดาตัง อาเซียน มาเลเซีย  
        ถล่มเทวมาร เล่ม 2          อาหารไทยภาคกลาง  
        การจัดสวนในบ้าน          แรงฝนชนหนาว เล่ม 2  
        เทพนิยาย เจ้าชายอลเวง          รักร้ายมายดาร์ลิง  
  รายการ การทำนา ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปุ๋ยชีวภาพ / ชีวภาพ    
  ประชาสัมพันธ์
      เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 8 /
      ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียน 2/2555 /
      โครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK park ครั้งที่ 4 /
      งานพันธุ์ข้าวไทยอ่างทอง (FILD DAY) /
  อาเซี่ยนศึกษา
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศเวียตนาม
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศมาเลเซีย
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศกัมพูชา
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศอินโดนีเซีย
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศพม่า
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศฟิลิปปินส์
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศสิงคโปร์
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศลาว
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศไทย
      10 ประเทศอาเซี่ยน / ประเทศบรูไน
  โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษารักการอ่าน"
      รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้วครั้งที่ 5 /
      รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้วครั้งที่ 4 /
      รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้วครั้งที่ 2 /
      รายงานผลการปลูกดอกพุดแก้วครั้งที่ 3 /
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
      จังหวัดเคลื่อนที่อ.ป่าโมก /
      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 /
      มุมหนังสือดีน่าอ่าน /
      มุมอาเซี่ยน /
      กิจกรรม "อ่านสนุก ปลุกจินตนาการ" /
  แหล่งเรียนรู้
      / ความหมายและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
  กิจกรรมเชิงรุก ปี 2557
      กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (ร.ร.วัดสามขาว) /
      กศน.สามโก้ เคลื่อนที่ 57 /
      จังหวัดเคลื่อนที่ ต.คลองพูล อ.วิเศษชัยชาญ /
      จังหวัดเคลื่อนที่ ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ /
      จังหวัดเคลื่อนที่ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง /
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ
      กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ /
  พัฒนาบุคลากร
      พัฒนาบุคลากร /
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโก้
Loading...