ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,308)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (91)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียนศึกษา
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศกัมพูชา (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศบรูไน (1)
       ประเทศไทย (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (9)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,583
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
บรรณสัญจร ต.แสวงหา

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ทัณฑ์กามเทพ          เจ้าสาวจำเป็น  
        เพียงรักฝากใจ          พยศรักมาเฟีย  
        ดินเคียงดาว          หนี้หัวใจไฟพิศวาส  
        ใต้เงาหัวใจ          พ่อบ้านทำครัว  
        สัญญา ซาตาน          สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วุ่นนักรักของบัณฑิต          แรกรักร้าย  
        แต้มรัก          ทิวาพราวแสง  
        ไฟรัก          ตะวันเร้นรัก  
        เดือนข่มใจ          วายุหงสา  
        ผู้ก่อการหัวใจ          ปรีดิฉายาลักษณ์  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาตร์ 6 ลำดับและอนุกรม ต1          โพคาฮอนทัส  
        กฎหมายมหาชน          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.5)  
        กฎหมายวิธีสบัญญติ (ต.6)          Faces of War  
        ยอดมนุษย์เงาอภินิหาร          ประเพณี มหรสพและการละเล่น 4  
        คณิตศาสตร์ 1 เซต          ยอดมนุษย์เงาอภินิหาร  
  รายการ สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำการบูรหอม           เกษตรกรรม / การทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ  
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำพิมเสนน้ำ    
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกระดับ
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสดุดีวีรชน
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2555
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
  อาเซียนศึกษา
      ประเทศไทย / แนะนำประเทศไทย
      ประเทศบรูไน / แนะนำประเทศบรูไน
      ประเทศอินโดนีเซีย / แนะนำประเทศอินโดนีเซีย
      ประเทศกัมพูชา / แนะนำประเทศกัมพูชา
      ประเทศพม่า / แนะนำประเทศพม่า
      ประเทศสิงคโปร์ / แนะนำประเทศสิงคโปร์
      ประเทศเวียดนาม / แนะนำประเทศเวียดนาม
      ประเทศลาว / แนะนำประเทศลาว
      ประเทศมาเลเซีย / แนะนำประเทศมาเลเซีย
      ประเทศฟิลิปปินส์ / แนะนำประเทศฟิลิปปินส์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศํพท์ 03569-5245 โทรสาร 0-3569-5254
Loading...