ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,490)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (138)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียนศึกษา
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศกัมพูชา (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศบรูไน (1)
       ประเทศไทย (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (16)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,634
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
วันอาเซียน 2560

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        พระเสด็จสู่ฟ้าราษฏร์ล้วนอาลัย          พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แต้มรัก          ทิวาพราวแสง  
        ล่ารักพยานหัวใจ          สมรสดรุณี  
        วุ่นนักรักของบัณฑิต          แรกรักร้าย  
        บ่วงรักเทพบุตรเจ้าเล่ห์          เพชรน้ำผึ้ง  
        โรงเรียนปีศาจ          ระบำผีเสื้อ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาสตร์ 3 จำนวนจริง ต.1          หนังสือเรียนสำหรบคนพิการ สำนวนไทย  
        คุณเชื่อหรือม่ ตอน 3          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.2)  
        พัฒนาสังคมและชุมชน15.ความสัมพันธ์ระหว่างประเท...          มรดกไทย มรดกโลก  
        สังคม 22 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111/002 แผ่นที่ 1...  
        ล่าปลาจีน พิชิต ชะโดยักษ์          คูณ - หาร แสนง่าย  
  รายการ สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำการบูรหอม           เกษตรกรรม / การทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ  
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำพิมเสนน้ำ    
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกระดับ
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสดุดีวีรชน
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2555
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
  อาเซียนศึกษา
      ประเทศไทย / แนะนำประเทศไทย
      ประเทศบรูไน / แนะนำประเทศบรูไน
      ประเทศอินโดนีเซีย / แนะนำประเทศอินโดนีเซีย
      ประเทศกัมพูชา / แนะนำประเทศกัมพูชา
      ประเทศพม่า / แนะนำประเทศพม่า
      ประเทศสิงคโปร์ / แนะนำประเทศสิงคโปร์
      ประเทศเวียดนาม / แนะนำประเทศเวียดนาม
      ประเทศลาว / แนะนำประเทศลาว
      ประเทศมาเลเซีย / แนะนำประเทศมาเลเซีย
      ประเทศฟิลิปปินส์ / แนะนำประเทศฟิลิปปินส์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศํพท์ 03569-5245 โทรสาร 0-3569-5254
Loading...