ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,273)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (40)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียนศึกษา
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศมาเลเซีย (1)
       ประเทศลาว (1)
       ประเทศกัมพูชา (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (1)
       ประเทศฟิลิปปินส์ (1)
       ประเทศบรูไน (1)
       ประเทศไทย (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,570
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
บริการสื่อ งบประมาณ 2560

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ฉันรักในหลวง          ฉันรักพระราชินี  
        ฉันรักในหลวง          ฉันรักพระราชินี  
        หัวขโมยแห่งรารามอส Limited Edition          ฉันรักในหลวง  
        ซาตานเร้นรัก          สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน อินโดนีเซีย  
        ลาวใกล้บ้าน   
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภรรยาเจ้า          วุ่นนักรักของบัณฑิต  
        ปรีดิฉายาลักษณ์          สองชาติภพ หกคู่ครอง  
        แรกรักร้าย          ทาสร้ายทะเลทราย  
        เพชรน้ำผึ้ง          สมรสดรุณี  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาสตร์ 3 จำนวนจริง ต.1          หนังสือเรียนสำหรบคนพิการ สำนวนไทย  
        คุณเชื่อหรือม่ ตอน 3          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.2)  
        พัฒนาสังคมและชุมชน15.ความสัมพันธ์ระหว่างประเท...          มรดกไทย มรดกโลก  
        สังคม 22 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111/002 แผ่นที่ 1...  
        ล่าปลาจีน พิชิต ชะโดยักษ์          คูณ - หาร แสนง่าย  
  รายการ สื่อการเรียนรู้เรื่องอาชีพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำการบูรหอม           เกษตรกรรม / การทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ  
        การส่งเสริมอาชีพแบบSME / วิธีการทำพิมเสนน้ำ    
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกระดับ
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานสดุดีวีรชน
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2555
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
  อาเซียนศึกษา
      ประเทศไทย / แนะนำประเทศไทย
      ประเทศบรูไน / แนะนำประเทศบรูไน
      ประเทศอินโดนีเซีย / แนะนำประเทศอินโดนีเซีย
      ประเทศกัมพูชา / แนะนำประเทศกัมพูชา
      ประเทศพม่า / แนะนำประเทศพม่า
      ประเทศสิงคโปร์ / แนะนำประเทศสิงคโปร์
      ประเทศเวียดนาม / แนะนำประเทศเวียดนาม
      ประเทศลาว / แนะนำประเทศลาว
      ประเทศมาเลเซีย / แนะนำประเทศมาเลเซีย
      ประเทศฟิลิปปินส์ / แนะนำประเทศฟิลิปปินส์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทรศํพท์ 03569-5245 โทรสาร 0-3569-5254
Loading...