ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,989)
        สื่อ (120)
        สมาชิก (279)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียนศึกษา
       ประเทศลาว (2)
       ประเทศอินโอนิเซียน (2)
       ประเทศบรูไน (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (1)
       ประเทศพม่า (1)
       ประเทศเวียดนาม (1)
       ประเทศอินโดนิเซียน (1)
       ประเทศฟิลิปินส์ (1)
       ประเทศกัมพูชา (4)
       ประเทศไทย (3)
   ประชาสัมพันธ์
       กิจกรรมส่เงสริมการอ่าน (2)
       งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา (1)
       งานอัธยาศัย (1)
       กิจกรรมภาคฤดูร้อนห (1)
       ศึกษาดูงาน (1)
   สื่อ
       การปลูกไม้ดอก (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (24)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,959
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ท่องโลกอาเซียน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        อ่านวิกฤต          เกล็ดหิมะในสายหมอก ปักกิ่ง  
        เกล็ดหิมะในสายหมอก เหลียวหนิง          พิราบขาว  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไม่ยากถ้าอยากอารมณ์ดี          ไม่ยากถ้าอยากมีจิตใจดี  
        ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ          ไม่ยากถ้าอยากทำอาหารว่าง  
        ไม่ยากถ้าอยากเก่งเลข          บัญชารักมาเฟีย  
        ไม่ยากถ้าอยากเรียนดี          สวยเริดเชิดใส่เจ้าชายเอาแต่ใจ  
        ขออภัย! มือใหม่...หัดรัก          คุณชายรัชชานนท์  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ร้องเล่นเต้นรำ กับ หนูน้อยเริงร่า          ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศรรจย์ ชุดที่ 18 บ้านแสน...  
        หนูนาเข้ากรุง          นิทานความลับของเจ้าป่า  
        ปั้นดินน้ำมันเป็นของเล่น          นิทาน เต่าหลังยาว  
        สังคมของเราและวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว          รวมเพลงเด็กเล็กเสริมปัญญา  
        ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศรรจย์ ชุดที่ 2 กินดี...          ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศรรจย์ ชุดที่ 10 น้ำใจดี...  
  รายการ การปลูกไม้ดอก ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วิธีการดำเนินการ /    
  ประชาสัมพันธ์
      กิจกรรมส่เงสริมการอ่าน / การจัดกิจกรรม
      กิจกรรมส่เงสริมการอ่าน /
      งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา / งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
      งานอัธยาศัย / งานอัธยาศัย
      กิจกรรมภาคฤดูร้อนห / กิจกรรมภาคฤดูร้อน
      ศึกษาดูงาน / ศึกษาดูงาน
  อาเซียนศึกษา
      ประเทศกัมพูชา / อาหารประเทศกัมพูชา
      ประเทศกัมพูชา / ชุดแต่งกายประจำประเทศกัมพูชา
      ประเทศไทย / ชุดแต่งกายประจำประเทศไทย
      ประเทศอินโอนิเซียน / สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินโดนิเซีย
      ประเทศลาว / สถานที่สำคัญ
      ประเทศกัมพูชา / ตราสัญญาลักษณ์ประเทศอาเซียน
      ประเทศไทย / สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
      ประเทศพม่า / แนะนำประเทศพม่า
      ประเทศอินโอนิเซียน / แนะนำประเทศอินโอนีเซียน
      ประเทศบรูไน / แนะนำประเทศบรูไนชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอแสวงหา
Loading...