ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (526)
        สื่อ
        สมาชิก (439)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       สิงคโปร์
       อินโดนีเซีย
       มาเลเซีย
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       พม่า
       ประเทศไทย
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (20)
       ลิงค์
           จักสานตะกร้าหวาย
           แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าวุ้ง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           การสานตะกร้าหวาย
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       ลอยกระทง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,551
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
อำเภอท่าวุ้ง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ไปใช้ชีวิตซะ          แมวขององค์ทะไลลามะ  
        DECODER+ ถอดรหัสพลังตัวเลข สร้างแรงดึงดูดความ...          ตัดต่องานงานภาพยนตร์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย ...  
        ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 + CC ฉบับสมบูรณ...          คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016  
        สติกเกอร์+ธีม+สติกเกอร์ตุ๊กตา LINE ทำง่ายๆ ขา...          อย่าให้ยาฆ่าคุณ  
        คือมือใช้งาน Windows 10 ฉบับสมบูรณ์          ๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...