ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (425)
        สื่อ
        สมาชิก (348)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       สิงคโปร์
       อินโดนีเซีย
       มาเลเซีย
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       พม่า
       ประเทศไทย
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (20)
       ลิงค์
           จักสานตะกร้าหวาย
           แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าวุ้ง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           การสานตะกร้าหวาย
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       ลอยกระทง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,457
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
อำเภอท่าวุ้ง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        บ๊อบแมวมองโลกระบายฝัน          คิดถึงในหลวง  
        ตามรอยความดีพระราชาผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน          สามีเจ้าหัวใจ  
        พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ          ดนตรี กีฬา ศฺลปะ พ่อหลวงของแผ่นดิน  
        โชคดีมีโอกาสได้ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรร...          เฉลิมพระเกียรติ ๘ ทศวรรษมหาราชัน พระบาทสมเด็จ...  
        พระมหากษัตริย์ ยอดกตัญญู          คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเ...  
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...